La vella i nova Junta de Govern del COPC

posted in: Actualitat | 0

-Roger Salmerón i Aneas –

El passat dia 12 de juny la junta de govern del COPC d’acord amb l’article 48 dels vigents Estatuts col·legials va validar la candidatura de l’actual degà l’il·lustríssim Josep Vilajoana i Celaya. Si bé fins ara no s’ha presentat cap altra candidatura alternativa, s’ha de reconèixer la sòlida trajectòria del degà actual i el seu equip sortint.

Són moltes les fites professionals, avenços col·lectius i millores socials que gràcies a la Junta de Govern del COPC hem pogut desenvolupar i oferir els professionals de la psicologia. A tots els àmbits del nostre sector professional, sigui públic o privat; a hospitals, escoles i universitats; a petites, mitjanes i grans empreses; així com a les entitats del tercer sector. El nostre compromís i rigor científic ens han diferenciat i hauran de continuar diferenciant-nos tant com el nostre compromís de servei social que realitzem dia a dia, hora a hora arreu del territori del nostre país.

L’exercici de la nostra activitat professional està inserit en el context social en el qual es desenvolupa i, per tant, el nostre servei obté la valoració social que el diferencia gràcies a aquest entorn, perquè si estiguéssim desconnectats d’aquest, llavors, la nostra activitat no tindria raó de ser. Perquè servim. Hem de servir i haurem de continuar servint adaptant-nos a les noves circumstànciaes, mesura que el nostre entorn canviï, per millorar l’excel·lència del nostre servei com a professionals de la psicologia. Perquè això implica superar-nos a nosaltres mateixos i poder així retornar a l’entorn social una petita part del que ens ha permès esdevenir millors professionals. Només d’aquesta manera nosaltres com a professionals podrem acompanyar a la nostra societat en el seu desenvolupament i podrem emmirallar-nos en ella i ens reconeixerem tant com a professionals de la psicologia com a servidors socials.

Haurem d’incorporar els nous avenços de la Societat del Coneixement i la Informació per superar els seus reptes. Ajudarem a superar les adversitats econòmiques i socials fent ús dels inesgotables recursos de la humanitat que tots i cadascun de nosaltres portem a dins i que sempre que volem ens permeten no només refer-nos de les adversitats, sinó esdevenir millors persones i actors socials. Perquè un esser humà integrat en la societat que és capaç de treballar harmònicament i conjuntament amb les altres persones que la conformen per fer d’aquesta una societat més democràtica i, per tant, més justa socialment és un servidor social.

Mentre no oblidem això, no perdrem el nord.

La Junta sortint ha fet una gran feina i els membres de la Junta entrant tindran sobre la taula els mateixos problemes i segurament uns quants reptes més. Espero i desitjo de tot cor que les decisions i accions permetin enfortir els vincles socials que doten de valor al nostre col·lectiu professional dintre de la societat i que a la vegada continuïn creant-ne de nous. Perquè d’aquesta manera tots els professionals de la psicologia puguem aprofundir en la nostra vocació de servei social no només com a professionals, sinó també com a persones.