Formació online

Formació online per entendre els mecanismes psicològics que ens han dut a la situació actual i les eines necessàries per canviar-la. Formació pensada per realitzar en petits grups que permetin i fomentin el debat.

Què fem d’ara en endavant?

1- Escaneig d’emocions

2- Balanç motivacional

3 – Aprenentatge i fortalesa mental

Què ens passa? Mobilitzem-nos!

Claus per a la resiliència i l’empoderament

1 – Fases del canvi

2 – Indefensió apresa

3 – Locus de control

4 – Resiliència

5 – Dilema del presoner